?

Log in

No account? Create an account
 
 
09 September 2011 @ 02:44 am
Graphics Update!  
Graphics:
Icons

Featuring:
Jpop: Arashi [Sakurai Sho]
Jpop: Jr. [Ikuta Toma]
Jpop: NYC  [Ryosuke Yamada,Yuri Chinen,Yuma Nakayama]
Jpop: Kis-My-Ft2 [Hiromitsu Kitayama,Kento Senga,Toshiya Miyata,Wataru Yokoo,Taisuke Fujigaya,Yuta Tamamori,Takashi Nikaido]

Preview:

For More Click Here @ [info]final_faith
Post will be locked in 3 days Only.

Graphics:
Wallpapers

Featuring:
Jrock: HYDE
Jrock: GACKT
Jpop: Arashi [Matsumoto Jun,Ninomiya Kazunari,Aiba Masaki,Ohno Satoshi,Sakurai Sho]
Jpop: Kanjani8 [Yokoyama You,Shibutani Subaru,Murakami Shingo,Maruyama Ryuhei,Yasuda Shota,Nishikido Ryo,Okura Tadayoshi]
Jpop: KAT-TUN [Kamenashi Kazuya,Tanaka Koki,Nakamaru Yuichi]
Jpop: Hey! Say! JUMP! [Ryosuke Yamada,Yuri Chinen,Yuto Nakajima,Keito Okamoto,Daiki Arioka,Yuya Takaki,Kei  Inoo,Hikaru Yaotome,Kota Yabu]

Preview:

For More Click Here @ [info]final_faith
Post will be locked in 3 days Only.
 
 
Current Location: on my bed!
Current Mood: accomplishedaccomplished
Current Music: The End Of The Day - YELLOW FRIED CHICKENz