August 4th, 2010

KAT-TUN: Sweet Dreams

Graphics Update!

Graphics:
Gifs

Featuring:
Jpop: Kanjani8 [Yokoyama You,Shibutani Subaru,Murakami Shingo,Maruyama Ryuhei,Yasuda Shota,Nishikido Ryo,Okura Tadayoshi]
Misc: JE [Nishikido Ryo]

Preview:
005qydk8

Here @ final_faith

Graphics:
Icons,Headers

Featuring:
Jpop: Arashi [Matsumoto Jun,Ninomiya Kazunari,Aiba Masaki,Ohno Satoshi,Sakurai Sho]
Jpop: KAT-TUN [Kamenashi Kazuya,Taguchi Junnosuke,Tanaka Koki,Ueda Tatsuya,Nakamaru Yuichi]
Jpop: NEWS [Koyama Keiichiro,Nishikido Ryo,Yamashita Tomohisa,Masuda Takahisa,Kato Shigeaki,Tegoshi Yuya]
Misc: JE [Nishikido Ryo,Kimura Takuya]

Preview:


Here @ final_faith