September 13th, 2010

KAT-TUN: Sweet Dreams

Graphics Update!

Graphics:
Icons

Featuring:
Jpop: Arashi [Matsumoto Jun,Ninomiya Kazunari,Aiba Masaki,Ohno Satoshi,Sakurai Sho]
Jpop: KAT-TUN [Kamenashi Kazuya,Taguchi Junnosuke,Tanaka Koki,Ueda Tatsuya,Nakamaru Yuichi]
Jpop: NEWS [Koyama Keiichiro,Nishikido Ryo,Yamashita Tomohisa,Masuda Takahisa,Kato Shigeaki,Tegoshi Yuya]
Jrock: Gackt

Preview:


117 Icons ) @ final_faith
KAT-TUN: Sweet Dreams

Graphics Update!

Graphics:
Icons,Banners

Featuring:
Jpop: Arashi [Matsumoto Jun,Ninomiya Kazunari]
Jpop: KAT-TUN [Kamenashi Kazuya,Taguchi Junnosuke,Tanaka Koki,Ueda Tatsuya,Nakamaru Yuichi]
T.V Show: Supernatural [Season 5 Episode 21]

Preview:


Icons & Banners ) @ final_faith 

Graphics:
Icons,Banners

Featuring:
Kpop: D-NA [Karam,Mika,JAY,InJoon,HyunMin]
Jpop: Arashi [Aiba Masaki,Matsumoto Jun]
Misc: JE [Nishikido Ryo,Ikuta Toma]

Preview:


Icons & Banners ) @ final_faith