November 25th, 2010

Gackt: You Made My Day

Graphics Update!

Graphics:
Icons

Featuring:
Jpop: Arashi [Matsumoto Jun,Ninomiya Kazunari,Aiba Masaki,Ohno Satoshi,Sakurai Sho]
Jpop: KAT-TUN [Kamenashi Kazuya,Taguchi Junnosuke,Tanaka Koki,Ueda Tatsuya,Nakamaru Yuichi]
Jpop: Hey! Say! JUMP! [Ryosuke Yamada,Yuri Chinen,Yuto Nakajima,Ryutaro Morimoto,Keito Okamoto,Daiki Arioka,Yuya Takaki,Kei Inoo,Hikaru Yaotome,Kota Yabu]
Jrock: Gackt

Preview:


Icons ) @ final_faith