?

Log in

No account? Create an account
 
 
11 November 2010 @ 09:26 pm
Graphics Update!  
Graphics:
Icons

Featuring:
Anime: Code Geass [Episodes 1-6]
Anime: Togainu no Chi [PC Game]
Jpop: Arashi [Matsumoto Jun,Ninomiya Kazunari,Aiba Masaki,Ohno Satoshi,Sakurai Sho]
Jpop: Kanjani8 [Yokoyama You,Shibutani Subaru,Murakami Shingo,Maruyama Ryuhei,Yasuda Shota,Nishikido Ryo,Okura Tadayoshi]
Jpop: NEWS [Koyama Keiichiro,Nishikido Ryo,Yamashita Tomohisa,Masuda Takahisa,Kato Shigeaki,Tegoshi Yuya]
Jpop: KAT-TUN [Kamenashi Kazuya,Taguchi Junnosuke,Tanaka Koki,Ueda Tatsuya,Nakamaru Yuichi]
Jpop: Hey! Say! JUMP! [Ryosuke Yamada,Yuri Chinen,Yuto Nakajima,Ryutaro Morimoto,Keito Okamoto,Daiki Arioka,Yuya Takaki,Kei Inoo,Hikaru Yaotome,Kota Yabu]

Preview:


Icons ) @ final_faith 
 
 
Current Location: on my bed!
Current Mood: accomplishedaccomplished
Current Music: I Cry - Westlife